Polityka prywatności

Polityka prywatności www.ewangarda.pl

Niniejsza Polityka prywatności określa zasady pobierania, przetwarzania oraz ochrony danych osobowych zbieranych od użytkowników w trakcie korzystania z zawartości i funkcjonalności Serwisu Internetowego.

1. Definicje

 1. Ewangarda Piotr Kuziemski ul. Jedności 79/1, 65-018 Zielona Góra – właściciel serwisu/strony internetowej
 2. Cookies – pliki tekstowe, które zapisywane są w pamięci masowej urządzenia z którego korzysta użytkownik, podczas korzystania z serwisu internetowego;
 3. Google Analytics – oprogramowanie umożliwiające śledzenie ruchu na serwisie internetowym, oraz monitorowanie prowadzonych działań marketingowych;
 4. Newsletter – elektroniczny biuletyn zawierający informacje handlowe o produktach i usługach Ewangarda Piotr Kuziemski
 5. Polityka prywatności – niniejszy dokument określający zasady zbierania danych osobowych, ich przetwarzania, oraz ochrony przez Ewangarda Piotr Kuziemski
 6. Serwis internetowy – strony lub serwisy internetowe prowadzone przez Ewangarda Piotr Kuziemski wymienione w postanowieniach końcowych.
 7. Rozporządzenie RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1);
 8. Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej;

2. Dane zbierane przez serwis internetowy:

 1. W trakcie wizyty użytkownika w serwisie internetowym pobierane są, automatycznie za pomocą usługi Google Analytics lub Cookies, następujące informacje:
 • Adres IP oraz nazwa domeny,
 • Używany typ przeglądarki internetowej,
 • Typ systemu operacyjnego.
 1. Serwis internetowy pobiera w sposób automatyczny dane geograficzne, a także dane dotyczące działalności wykorzystywanej prze użytkownika, które służyć będą tylko i wyłącznie w celu analizy marketingowej lub statystycznej.
 2. Ewangarda Piotr Kuziemski w części serwisów internetowych stosuje mechanizmy służące do profilowania danego Użytkowania w obrębie danego serwisu internetowego, a mianowicie są zbierane dane dotyczące aktywności użytkownika, historii  wyszukiwania, kliknięć w danym serwisie internetowym, odwiedzin w danym serwisie internetowym i jego podstronach, daty logowania i rejestracji użytkownika w danym serwisie internetowym, dane dotyczące korzystania z określonych usług w danym serwisie internetowym.

3. Wykorzystywanie i ochrona danych osobowych użytkownika przez serwis internetowy:

 1. Administratorem danych użytkowników wymienionych w ust. 2 pkt. 1 polityki prywatności jest Ewangarda Piotr Kuziemski
 2. W przypadku określonych szczególnymi przepisami użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich poprawiania, a także żądania ich usunięcia z bazy danych.
 3. Dane użytkowników będą udostępnione także organom administracji państwowej, organom ścigania oraz organom wymiaru sprawiedliwości na ich wyraźne żądanie i tylko w przypadkach określonych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

4. Cookies:

 1. Podczas korzystania z serwisu internetowego, w pamięci masowej urządzenia z którego korzysta użytkownik, zapisywane są pliki Cookies typu DoubleClick, które:
 • Zbierają informacje na temat sposobu korzystania przez niego z zawartości serwisu internetowego (zawierają losowo generowany 18-cyfrowy, niepowtarzalny identyfikator przypisywanych do przeglądarek internetowych zainstalowanych na konkretnych urządzeniach użytkownika)
 • Służą do przechowywania danych zalogowanego użytkownika do danego serwisu internetowego (aktywne sesje) dotyczących m.in. wybranego języka serwisu internetowego, ustaleń filtrów wyszukiwania, danych użytkownika (login lub nazwa) służących do logowania do danego serwisu internetowego, lub tokena autoryzacji w danym serwisie internetowym.
 1. Identyfikator danego urządzenia zapisany w pliku Cookie typu DoubleClick dodawany jest do listy remarketingowej. Lista ta przechowywana jest na serwerach firmy Google, grupowana następnie według określonych kategorii.
 2. Informacje zapisywane w plikach Cookies, znajdujących się w pamięci masowej urządzenia użytkownika, są później wykorzystywane w ramach remarketingu.
 3. Remarketing polega na wykorzystaniu danych zebranych w plikach Cookies, przez dostawców zewnętrznych. Na ich podstawie wyświetlane są reklamy w oparciu o dane zebrane w czasie korzystania przez  użytkownika z zawartości serwisu internetowego.
 4. Użytkownik może w przeglądarce wyłączyć obsługę plików Cookies za pomocą opcji wyłączanie reklam Goolge lub na stronie Network Advertising Initiative.
 5. Cookies w żaden sposób nie modyfikują pozostałych danych znajdujących się w pamięci masowej urządzenia użytkownika, jak i nie wpływają na prawidłowe działanie systemu operacyjnego.

5. Newsletter

 1. Użytkownik ma możliwość wyrażenia zgody na otrzymywanie Newslettera. W tym celu musi podać swoje dane w polu dotyczącym Newslettera lub wypełnić odpowiedni formularz, zamieszczony w serwisie internetowym, w którym podaje m.in.:
  • Adres e-mail
  • Imię i nazwisko.

6. Postanowienia końcowe

 1. Serwis internetowy zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej polityki prywatności. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 2. Niniejsza polityka prywatności obowiązuje od dnia 01.05.2017r.