Tablo w okładce

Elegancka forma pożegnania się ze szkołą.

Tablo (portrety podpisane imieniem i nazwiskiem) nadrukowane na arkuszu A4 umieszczone w okładce imitującej skórę.

W okładce jest także miejsce na świadectwo.

Polecam klasom kończącym szkołę na każdym szczeblu edukacji.

Tabla te wykonujemy tylko przy jednomyślności całej grupy (klasy). Uważamy bowiem, że byłoby niezręcznie wręczać, tylko części uczniom tabla tak oprawione, wraz ze świadectwem.

Powrót do (zdjęcia), (fotoupominki)

 

Oferta